dimecres, 19 d’octubre del 2011

Mapa mental sobre el tema de la globalització

Com a segona pràctica hem realitzat un mapa mental de la lectura inicial de la unitat 2 al voltant de la globalització. De moment els esteu realitzant a mà, però amb una mestria acceptable. Estem comprovant que seleccionar les idees bàsiques d'un text i esquematitzar-les de manera visual en forma de mapa mental no és feina fàcil. És probable que això es dega al fet que no heu llegit amb atenció la conferència de l'activitat. Altrament hauríeu aconseguit uns resultats més bons. Continuarem practicant i acabarem traslladant-nos a Mindomo per a dissenyar-los en línia i imprimir-los, però, atenció, les dificultats de comprensió i selecció dels temes i subtemes d'un text també les haurem de superar. De moment, heus ací un model possible de mapa mental que podreu comparar amb el vostre.