divendres, 1 d’octubre del 2010

La cohesió textual per mitjà dels connectors

En el pla de la producció escrita estem aquests dies abordant les propietats textuals. A la pàgina 16 l'exercici 6 ens proposa l'ús de diversos tipus de connectors per a produir en cinc línies (60 paraules) un escrit de caràcter més aviat expositiu, neutre, sobre quatre temes. El podeu realitzar a la llibreta o bé en els comentaris d'aquesta entrada de blog per tal que siga públic. En aquest darrer cas us proposem la tria d'un d'aquests dos temes: "Evolució de l'ordinador o del telèfon mòbil en els darrers anys" (useu connectors d'ordre principalment); també podeu triar aquest: "Comparació de la pràctica dels esports d'hivern amb els d'estiu" (connectors d'introducció d'un tema, d'emplificació i de contrast). No oblideu de revisar el text abans de publcar-lo ni de signar amb el nom i el grup la vostra participació. Bon capde.