dissabte, 3 de març del 2012

Activitat creativa rere la lectura de la novel·la 'JO'

El proper dilluns farem a classe l'activitat optativa de redacció següent. Prepara idees i dus el llibre de lectura per a facilitar-te la inspiració.

Escriu 12 línies a mà o 10 mecanografiades on assumisques el paper d'un personatge de la novel·la JO. Hauràs de començar a redactar-lo així:

Sóc el senyor Marià, professor de Daniel i Berta...
Sóc l'escriptor Jordi, amic de Daniel...
Sóc Ezequiel, el rodamón del parc, conegut de Daniel...
Sóc Natxo Bustamante, company de Daniel...
Sóc el pare de Daniel...

Sóc Berta Basora, amiga de Daniel...
Sóc Mariví Fernández, companya de Daniel...
Sóc la mare de Daniel...
Sóc Alexandra, la germana imaginària de Daniel...
Sóc Carmeta, la filla d'una cosina de la mare de Daniel...
Sóc Camil·la Peláez, companya de classe de Daniel... (p.59)
Sóc Carolina Regomir, companya de classe de Daniel... (p.59)
Sóc Maribel Sanjuan, companya de classe de Daniel... (p.59)

Es tracta que inventes un text 'monologat' en el qual opines sobre el personatge de Daniel, del caràcter, tracte personal, gustos, aficions, etc. Parla de la relació que has mantingut o no has pogut amb ell, de successos passats, d'anècdotes esmentades o no a la novel·la. Fes-ho sempre des del punt de vista del personatge que assumeixes ser. Tens barra lliure. Expressa-ho en valencià estàndard amb certa expressivitat i naturalitat, com si ho hagueres de relatar íntimament a un amic o amiga. L'escrit hauràs de memoritzar-lo per a 'teatralitzar-lo' o dir-lo sense llegir. En la pròxima classe el gravarem amb àudio o vídeo i l'avaluarem posteriorment amb aquesta rúbrica que has de tenir present mentre redactes:

     ITEMS \ PUNTS
4
3
2
1
Correcció lingüística, lèxic, fonètica, morfosintaxi.


És perfecta, no se'n detecten errades. És bastant bona, a penes comet alguna errada. Es corregeix. S'hi detecten tres o més errades flagrants que no corregeix sobre la marxa. Utilitza bastants barbarismes i falla en la conjugació. La pronúncia és roïna.
Exposició oral natural i pausada, rica en entonació.


Inclou exclamacions, interrogacions, pauses i una gran riquesa d'entonació. Creïble. Encara que no varia molt l'entonació, sembla que no ho diu de memòria. Creïble. Poca riquesa d'entonació. Parla ràpid o no se l'entén algunes vegades. Resulta monòton, poc clar. Parla massa ràpidament. No vocalitza.
Ha introduït elements reals de la novel·la que fa més creïble el discurs oral. Es basa totalment en algun cas, anècdota o llista de la novel·la. Es basa parcialment en algun cas, anècdota o llista de la novel·la. A penes inclou algun passatge real de la novel·la. No guarda cap relació amb successos de la novel·la.
Ha enriquit el discurs amb opinions i anècdotes noves i inesperades. Hi ha una nova idea poderosa i original en el contingut o la forma de relatar Hi ha una nova idea que descobreix un aspecte desconegut del personatge. La idea nova és poc versemblant o poc original però té cert interés. No s'ha dit res nou a allò conegut del personatge o bé és massa destrellatat.
Ha parlat assumint clarament el paper que representava, és versemblant. La 'teatralització' del paper representat és molt creïble. Sembla el personatge. La 'teatralització' del paper representat és bastant creïble. Sembla el personatge. La 'teatralització' del paper representat és poc creïble. A penes sembla el personatge. La 'teatralització' del paper representat no és creïble. No ha volgut 'actuar' bé.

Què farem a la fi de l'activitat? El professor muntarà un vídeo amb una selecció dels vostres monòlegs i les fotos dels personatges que hàgeu triat per a representar-los. Al vídeo es convidarà altres lectors a llegir la novel·la generant interés o curiositat amb les vostres participacions com a "personatges" escapats de la ficció. Espere que us agrade participar-hi.