dimarts, 27 de setembre del 2011

Mapa mental de les propietats textuals

En la classe d'avui us hem proposat de fer un mapa mental de les propietats textuals que apareixen explicades en tres pàgines del llibre de text. És una manera de posar ordre i mostrar les relacions que s'estableixen entre les idees, les definicions, les classificacions, les paraules clau, els exemples, etc., sempre des del nostre punt de vista. Comprovareu el proper dijous les semblances i diferències dels resultats.
Mentrestant, deixem ací un exemple de mapa mental elaborat amb la informació del llibre. Només és un model, no és el model únic que se'n podria elaborar. En parlem dijous.