dimecres, 19 d’octubre del 2011

Preparar la conferència

El 31 d'octubre i el 3 de novembre fareu les conferències breus a classe. Els temes ja s'estan seleccionant: tan actuals com siga possible, tan interessants que puguen ensenyar a la majoria informacions 'útils' amb amenitat. Uf!, quin repte, no? En aquesta entrada us explicaré algunes coses que ja hem esmentat a classe. L'extensió aproximada del vostre text ha de ser d'una plana mecanografiada. L'estructura ha de tenir les tres parts obligatòries: introducció al tema, parts que tindrà la vostra exposició, fonts consultades; la segona part és el desenvolupament, no hi doneu massa xifres i poseu exemples il·lustratius del que expliqueu; la tercera és la conclusió on apareix la idea o tesi principal, alguna opinió personal, etc. No oblideu fer servir els marcadors i connectors textuals que hem vist a classe. La durada de l'exposició, entre 2 i 5 minuts cadascú.

Hi ha moltes habilitats en joc a l'hora de preparar i exposar la vostra conferència individualment o per parelles. Ara bé, el que avaluareu vosaltres mateixos de cada company són aquestes cinc variables sobre quatre punts cadascuna:
  1. El tema exposat és novedós, interessant i aporta informació que no coneixies (1-4 punts)
  2. La informació aportada és segura, creïble, de fonts fiables, o poc convincent i basada només en opinions (1-4)
  3. L'estructura de l'exposició ha sigut clara en les seues tres parts i ha usat marcadors textuals (1-4)
  4. El / La conferenciant ha parlat de manera fluïda, serena, clara, amb entonacions adequades (1-4)
  5. La correcció lingüística (lèxic sense barbarismes, conjugació verbal, pronúncia) ha sigut bona (1-4)
 1 punt significa la consecució baixa o nul·la de l'apartat valorat; 2 punts vol dir la consecució suficient de l'apartat; 3 punts, consecució bona; 4 punts, consecució molt bona o excel·lent.

Recordeu que podeu portar esquemes o mapes mentals a la vostra conferència i que el text l'haureu de preparar a l'ordinador, ja en parlarem de la correcció.

Per acabar, torneu a llegir la pàgina 42 del llibre de text que revisa les característiques de la exposició i l'argumentació orals, una habilitat que haurem d'entrenar en més ocasions. Que vaja bé!