dimecres, 9 de novembre del 2011

Enquesta de valoració sobre l'activitat de la conferència

Una vegada realitzades les conferències a classe, les vint-i-dos que hem pogut sentir, és important que respongueu aquest qüestionari que només us prendrà cinc minuts. La finalitat és de reflexionar sobre el procés d'elaboració per a captar millor les vostres dificultats i els possibles aprenentatges que comporta l'activitat. Així mateix, el professor us en presentarà una valoració global i uns consells de millora tan prompte hàgeu contestat aquestes sis preguntes.