divendres, 27 d’abril del 2012

Dilluns: redacció del guió per a la ressenya o el videolit

En la primera part d'aquesta entrada s'orienta quant a la manera d'escriure una ressenya del vostre llibre de lectura per a poder memoritzar-la després i relatar-la amb vídeo. En la segona part d'aquest apunt s'explica el procés per tal de preparar el videolit aquells que desitgeu treballar el vostre vessant creatiu. Llegiu l'entrada anterior del blog per a veure alguns exemples enllaçats de ressenyes i de videolits si encara no ho heu fet. I tot seguit comenceu a revisar aquestes orientacions per a redactar el dilluns amb èxit qualsevol dels dos guions. Hi podreu portar a classe el llibre de lectura i us lliuraré per escrit a cadascú aquest mateix paper.

Orientacions per a la redacció de la ressenya de lectura del dilluns:

1.-”Hola, bon dia, em diuen... i estic a 4t ESO.”
2.-”Us vull parlar del llibre... / Us recomanaré la lectura del llibre...” citeu-ne títol, autor/a i editorial (“Està publicat / publicada a l'editorial...”) Explica també de quin gènere novel·lístic es tracta: realista, juvenil, amor, amistat, misteri, històric, cavalleries, fantàstic, social... (2 línies de text aproximadament.)
3.-”El tema aborda la problemàtica... / El tema tracta / gira al voltant de...” (D'1 a 2 línies.)
4.- Situeu l'acció en l'època real o fictícia que corresponga i esmenteu en quins llocs, ciutats o països transcorre la història: “La història / el relat transcorre en... durant...” (2 línies aprox.)
Expliqueu de què tracta el llibre (breu resum sense desvetlar el final): “L'argument és el següent:...” (De 6 a 9 línies.) Un consell: en la redacció de l'argument cal esquematitzar l'obra destacant algunes de les accions principals però introduint també els personatges: qui és l'heroi o protagonista; què pretén o li passa; qui l'ajuda; qui o què li posa problemes o causa la desgràcia; quines són les etapes que ha de superar... Però no s'ha de revelar el final. S'ha de triar la informació més atraient per a convidar la gent a llegir-la. És pot generar suspens amb alguna pregunta final: “Com acabarà?”
5.- “Recomane aquesta lectura als qui...” / “Encoratge a llegir aquesta novel·la a tots aquells que...”(6 a 9 línies.) En aquest apartat cal explicar dos o tres motius pels quals la recomaneu i justificar-ho:
-és un clàssic de la nostra literatura o de la literatura juvenil ja que es llig des de fa molts anys i no passa de moda;
-és una història molt actual per diferents motius;
-m'ha impactat en algun aspecte, situació descrita, reacció d'un personatge (cal citar-ho);
-és una crítica social de...;
-la intriga t'agafa des del principi i no et deixa fins acabar-lo...;
-l'estructura de la novel·la és original perquè...;
-hi ha diversos narradors;
-està molt ben escrita...;
-és molt divertida, trista...;
-els personatges estan molt ben definits, sobretot ...;
-m'identifique amb algun personatge, per exemple...;
-m'ha ensenyat algunes coses, (explica quines);
-l'argument és original, no és previsible, és sorprenent...
-descriu molt bé el que passa o passava en altres llocs (quins?) o èpoques (quan?)
-etc., etc. (tu pots completar-ho)

El text de la ressenya haurà de tenir aproximadament 20 línies manuscrites (entre 18 i 25). La redacció serà individual i podreu dur el llibre per a consultar o copiar-ne literalment fragments. En acabar-la, la revisareu (sobreentesos que queden clars, connexió d'elements, lèxic i ortografia) i la lliurareu al professor perquè la valore sobre un punt i us hi done algun consell per millorar-la i enregistra-la.
 - - - - - - - - - - - - - 
Orientacions per a la redacció de l'storyboard del videolit 
Els qui preferiu endinsar-vos en la recreació i interpretació artística de la novel·la, podreu elaborar per parelles, si ho desitgeu, un videolit seguint aquestes passes.

A.-Penseu el text: 
De segur que la novel·la conté algun passatge interessant, sorprenent, algunes frases que voleu destacar pel contingut o l'ensenyança. És possible que alguna situació creada en la història siga digna de menció per la bellesa o la lletjor. Els personatges representen valors i actituds reprobables o bé lloables. Els escenaris i paisatges us suggereixen o porten a la memòria d'altres escenes viscudes personalment. Qualsevol element del relat us pot dur a la ment una música o cançó, un text llegit abans, una pel·lícula, un moment històric, un poema... Potser hi ha una cosa externa a la novel·la que voleu relacionar amb ella: la vostra situació de lectura, el moment, el que us rodeja, el que passa al món mentre llegiu, com deu ser l'autor/a que l'ha escrit, què s'ha plantejat abans de posar-se a inventar el relat. També podeu pensar què farien altres lectors amb / durant / després de la lectura del llibre, etc. Com veieu, es tracta d'expressar la vostra interpretació del relat o d'algun dels seus elements (interns o externs) per mitjà de l'expressió visual, sonora i SOBRETOT textual (escrita o narrada oralment) però d'una manera original, val a dir, originada per vosaltres. 

B.-Penseu les imatges: 
Amb quines imatges fixes o fragments de vídeo que podeu gravar o trobar en la web explicaríeu el relat que heu llegit o bé tan sols algun passatge que us ha cridat més l'atenció. No sigueu redundants. Cal tenir en compte que les imatges complementen el text oral o escrit que acompanyarà el videolit, inclús en donaran més profunditat i aportaran metàfores visuals que l'enriquiran.
C.-Penseu la banda sonora (entre 1 minut i un minut i mig). 
D.-Elaboreu l'storyboard o guió del videolit redactant-lo: 
Amb els materials pensats, passeu a elaborar una espècie d'storyboard on expliqueu en un full (un màxim de dues persones) en tres seccions o columnes diferents:
1.-Quins seran els textos que utilitzareu per a incrustar al peu de les imatges o bé per a llegir-los; cal que copieu o redacteu els passatges que utilitzareu (entre 5 i 8 fragments d'una a tres oracions cadascú). Seran fragments originals vostres o extrets de la lectura.
2.-Quines seran les imatges (o fragments de vídeo) que acompanyaran el text; podreu fotografiar vosaltres o buscar-les a Internet (entre 6 i 9 imatges / fragments)
3.-Quina serà la peça musical o la cançó que acompanyarà com a banda sonora el videolit (indiqueu-ne el títol i l'autor)
Per acabar, no us preocupeu ara per la confecció tècnica del videolit: l'edició del vídeo. Se us donaran consells i tutorials i disposareu de 2 setmanes per realitzar-lo, el mateix termini que per a la ressenya gravada.