dimarts, 11 de setembre del 2007

Per què un "quadern blau de quart"?


Hem creat aquest blog per a quart d'ESO amb el fi de promoure el treball col·laboratiu d'alumnes que estudien l'assignatura de Valencià de quart al costat dels seus professors que imparteixen i guien en la matèria, en l'adquisició d'habilitats orals i escrites per mitjà de textos funcionals, reals, literaris i creatius o artístics. La recerca, selecció, citació o enllaç i la producció de textos en la Web 2.0 -en Internet- ajuda a desplegar l'interés i els coneixements dels estudiants, moltes vegades amagats, ja siga en el terreny cultural o tecnològic. Gran part de l'alumnat de quart ja xategeu amb el messenger i  us envieu música o fotos, participeu en fòrums i en xarxes socials entre iguals. Teniu, fins i tot, altres capacitats de caràcter audiovisual i informàtic que el professorat desconeixem encara. Desenvolupar a l'espai acadèmic aquestes habilitats és la gran finalitat del blog que llegiu.
El professorat us anirà marcant pautes de treball en aquesta mena de dietari i vosaltres, estudiants de 4t, publicareu ací algunes activitats que us proposen. Serà un aparador on exhibir les vostres activitats i adquisicions lingüístiques, on compartir els treballs i interactuar amb les opinions per tal de millorar l'expressió escrita, la pròpia creativitat. També serà un espai per al foment de la lectura i per a l'educació literària. Al final del curs podreu comprovar agradablement tots els vostres progressos.
I una màxima llatina per acabar: FINIS ORIGINE PENDET. El final depén del principi. Quanta més il·lusió i pràctica posem en la faena d'ensenyar i d'aprendre a usar la llengua estàndard, més bo serà el resultat final. Us desitgem un bon començament.