dilluns, 15 d’octubre del 2012

Planificar i redactar l'argument d'un relat

 

 Per si us pot ajudar a la realització de la pràctica final de la unitat 1, ací teniu els elements bàsics que Vladimir Propp va trobar en l'estudi dels contes populars russos. 

 

Matriu de Vladimir Propp elaborada a partir de l’anàlisi dels contes populars russos.

1. Descripció del protagonista

2. Per a ser feliç del tot, al protagonista li falta alguna cosa (material o no).

3. El protagonista rep consells, informacions o instruccions, per via directa (personatges, papers...) o indirecta (somnis...)

4. El personatge se’n va a la recerca d’allò que li manca (sol, acompanyat, disfressat, secretament...). Pot viatjar lluny o simplement fer algun canvi (canvi de treball, d’ambient...)

5. Troba algú pel camí que pot acompanyar-lo a partir d’aquest moment. Pot fer-li un favor o fer-lo passar una prova.

6. Pel camí el protagonista ha de superar més obstacles.

7. Arriba al destí del viatge (o del canvi). Com és?

8. Allí hi ha l’encontre amb l’adversari.

9. L’adversari, en principi, venç l’heroi.

10. Venç l’adversari amb l’ajuda de l’amic (li revela algun secret de l’enemic, l’allibera amb algun poder, objecte o amb la seua mort veritable o aparent...)

11. L’heroi o heroïna torna a casa. Pel camí encara pot trobar-se amb aliats de l’enemic que vencerà amb més o menys dificultat.

12. S’acaba la història amb un canvi d’estat. Ací pot reaparéixer l’amic, que pot tenir una naturalesa real, amagada fins aquest moment.