diumenge, 25 de novembre del 2012

L'oració subordinada adverbial: exercicis

Ací disposeu d'uns quants exercicis per practicar:

EXERCICIS ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS
1.       Digues si aquestes oracions contenen una subordinada de temps, de lloc, o de manera i de quin verb fan de CC. En el cas de les de temps, indica si la subordinada és anterior, posterior o simultània a la principal:
1.          Els responsables van comunicar els resultats quan va arribar el president.
2.          En Carles corre com si el perseguiren.
3.          Passarem les vacances on vosaltres decidiu.
4.          Sempre que tingues dubtes, fes-me les preguntes que vulgues.
5.          Fins que no vam marxar, no vas arribar tu.
6.          Mentre fas el sopar, acabaré l'informe que m'han demanat.
7.          Han portat els aliments on eren més necessaris.
8.          Hem elaborat el projecte tal com vam preveure la setmana passada.
9.          Ens trobarem dissabte on vulgues tu.
10.      Després d'arribar de l'Índia, es va posar malalt.
11.      Abans que marxes, has d'endreçar l'habitació.

2.       Subratlla les oracions subordinades adverbials d’aquestes oracions i digues de quin tipus són:

1.      En sortir del cinema va trobar-se amb el cap de personal.
2.      Van abandonar la sala sense fer soroll.
3.      (Tot) Sortint del cinema va trobar-se amb el cap de personal.
4.      Havent corregit l’últim examen va comentar que alguns alumnes havien copiat.
5.      Acabada la pel·lícula,va començar el debat amb el públic.
6.      Reclòs en aquella cel·la, va tenir temps per reflexionar.
7.      Reparada l’avaria, tothom ha deixat de rondinar.
8.      Anant cap a casa, m’han preguntat l’hora dues vegades.
9.      En arribar a l’institut, va anar directament cap a la classe .
10.   Baixava les escales cantant i jugant.

3.       Encercla el nexe que introdueix l’oració subordinada adverbial de caràcter circumstancial i, a continuació, digues de quin tipus és (de lloc, de temps o de manera):
a) Sempre que poden van d’excursió.
b) Vam parlar com si res hagués passat.
c) Des que se n’havia anat no l’havíem vist.
d) Viuen on han viscut des dels anys seixanta.
e) Tan prompte com arribes telefona’ns.
4.       Subratlla l’oració subordinada adverbial de caràcter circumstancial i, a continuació, digues de quin tipus és (de lloc, de temps o de manera).
a) L’operació quirúrgica va transcórrer com estava prevista.
b) Cada vegada que va d’excursió pateix insolació.
c) Havia desaparegut d’on ho havia deixat.
d) Les coses han passat tal i com ho va pronosticar.
e) No camineu per on pugueu accidentar-vos.

5.       Subratlla l’oració subordinada adverbial de caràcter circumstancial i, a continuació, digues de quin tipus és (de lloc, de temps o de manera).
a) Segons com vaja l’entrevista farem.
b) Sempre que vénen de Suïssa ens visiten.
c) S’ha comportat com si fóra l’amo del local.
d) Des d’on estic no ho veig clarament.
e) No m’ha tornat a saludar des que vam discutir.
I les solucions 

1. Digues si aquestes oracions contenen una subordinada de temps, de lloc, o de manera i de quin verb fan de CC. En el cas de les de temps, indica si la sub. és anterior, posterior o simultània a la principal:
1.      Els responsables van comunicar els resultats quan va arribar el president. (CCTemps, simultània)
2.      En Carles corre com si el perseguiren. (CCMode)
3.      Passarem les vacances on vosaltres decidiu. (CCLloc)
4.      Sempre que tingues dubtes, fes-me les preguntes que vulgues. (CCTemps, freqüència)
5.      Fins que no vam marxar, no vas arribar tu. (CCTemps, simultània)
6.      Mentre fas el sopar, acabaré l'informe que m'han demanat. (CCTemps, simultània)
7.      Han portat els aliments on eren més necessaris. (CCLloc)
8.      Hem elaborat el projecte tal com vam preveure la setmana passada. (CCMode)
9.      Ens trobarem dissabte on vulgues tu. (CCLloc)
10.   Després d'arribar de l'Índia, es va posar malalt. (CCTemps, posterior)
11.   Abans que marxes, has d'endreçar l'habitació. (CCTemps, anterior) 

2. Subratlla les oracions subordinades adverbials d’aquestes oracions i digues de quin tipus són
1.   En sortir del cinema va trobar-se amb el cap de personal. (CCTemps)
2.   Van abandonar la sala sense fer soroll. (CCMode)
3.   (Tot) Sortint del cinema va trobar-se amb el cap de personal. (CCTemps)
4.   Havent corregit l’últim examen va comentar que alguns alumnes havien copiat. (CCTemps)
5.   Acabada la pel·lícula,va començar el debat amb el públic. (CCTemps)
6.   Reclòs en aquella cel·la, va tenir temps per reflexionar. (CCTemps)
7.   Reparada l’avaria, tothom ha deixat de rondinar (CCTemps)
8.   Anant cap a casa, m’han preguntat l’hora dues vegades (CCTemps)
9.   En arribar a l’institut, va anar directament cap a la classe (CCTemps)
10.      Baixava les escales cantant i jugant. (CCMode)
3.      Sempre que: temps, b) com si: manera, c) Des que: temps, d) on: lloc, e) Tan prompte com: temps
4.      com estava prevista: manera, b) Cada vegada que va d’excursió: temps, c) d’on ho havia deixat: lloc, d) tal i com ho va pronosticar: manera, e) per on pugueu accidentar-vos: lloc
5.      Segons com vaja l’entrevista: manera, b) Sempre que vénen de Suïssa: temps, c) com si fóra l’amo del local: manera, d) Des d’on estic: lloc, e) des que vam discutir: temps